Kwantitatief analist "risicomodellen"

 • Competitive
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
 • Permanent, Full time
 • Nationale Bank van Belgie
 • 19 Sep 16

De financiële crisissen van de laatste decennia hebben aangetoond dat het bestaan van een robuust financieel systeem belangrijk is voor iedereen. Als toezichthouder draagt de Nationale Bank van België ​​bij tot de identificatie, de analyse en het beheer van risico's in het financieel systeem door de inzet van een dynamisch team van erkende deskundigen in het bank-, het verzekerings- en het algemeen financiewezen.

Functie

Je werkt in de dienst Internal Model Supervision, een team dat verantwoordelijk is voor de analyse en goedkeuring – door middel van controle ter plaatse - van de interne modellen van de banken en verzekeringsondernemingen.

Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico’s en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, verzekeringstechnische levens- en niet-levensrisico's, het risico van natuurrampen, …) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten, de 'Best Estimate' voorzieningen, …).

Jouw taak bestaat voornamelijk in de reglementaire goedkeuring van de interne modellen voor Bazel II/III en Solvency II. De nadruk ligt hierbij op de kwantitatieve aspecten van de modellen. Jouw inspecties bestrijken een groot aantal financiële instellingen en je ontwikkelt zo een breed inzicht in de praktijken van de sector. Dit stelt je in staat de ondernemingen te vergelijken (benchmarking), bij te dragen aan het bevorderen van «best practices» en aan het uitwerken van beleidsnota’s.

Tot slot neem je deel aan de internationale reglementaire werkzaamheden met betrekking tot het toezicht op interne modellen.

Voor de bancaire modellen voer je je analyses uit in het kader van het Single Supervisory Mechanism (Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme), eventueel in samenwerking met internationale teams.

Wij bieden:

 • een gevarieerde job met verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en mogelijkheden voor interne mobiliteit
 • een boeiende en afwisselende functie in een dynamisch inspectieteam
 • permanente beroepsopleiding
 • een goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • een aantrekkelijk loonpakket met tal van sociale voordelen.

Profiel

 • houder zijn van  een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat of een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek, ...)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II) is een pluspunt
 • een goede kennis hebben van het Engels en van de tweede landstaal
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over analytische en synthetisch vaardigheden en goede redactionele vaardigheden
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief nemen
 • beschikken over een hoog ethisch besef en respect voor vertrouwelijkheid.

Programma

 • 02/10/2016: afsluiting van de kandidaturen
 • half oktober: interviews
 • eind oktober: assessments
 • half november: finaal selectiegesprek.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) ervan worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.