(Senior) Quantitative Analyst Integrated Risk Modelling (m/v)

 • Competitive
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
 • Permanent, Full time
 • Belfius Bank- en Verzekeringen
 • 26 Sep 16

Belfius is de enige 100 % Belgische geïntegreerde bankverzekeraar. Belfius helpt 3,5 miljoen particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en kmo's. Belfius is de nummer 1 in de publieke en sociale sector en een vooraanstaand partner van grote ondernemingen. En Belfius speelt op de verzekeringsmarkt een essentiële rol langs diverse kanalen en met diverse merken.

Als warme bankverzekeraar wil Belfius ook de motor zijn van de samenleving en van tevreden klanten. De Belfius-medewerkers vormen de olie en de brandstof die die motor moeten doen draaien. Daarom zet Belfius volop in op geëngageerde medewerkers, medewerkers die graag een extra inspanning doen, zich betrokken voelen bij de organisatie en mee de kar willen trekken.

Functieomschrijving:
Belfius is op zoek naar een Senior Quantitative Analyst voor het Integrated Risk Modelling Team, d.i. het kwantitatieve team van de afdeling Integrated Risk Management.

Integrated Risk Management verzorgt de tweedelijns risico-opvolging m.b.t. ALM, Liquidity & Capital Management. De afdeling zorgt voor een onafhankelijke inschatting en visie over de ALM- en liquiditeitsrisico's en werkt eventueel strategieën uit om die risico's te verminderen. Wat Capital Management betreft, worden de economische en reglementaire kapitaalvereisten en de impact die ze kunnen ondervinden onder bepaalde stress-scenario's (Stress Testing) opgevolgd. De afdeling werkt ook het kader voor de Risk Appetite uit. Daartoe werkt het een geconsolideerde visie uit i.v.m. alle risico's (krediet, rente, markt, operationeel, business, ...) waar Belfius mee wordt geconfronteerd en de onderlinge afhankelijkheden van deze risico's. Het departement stelt ook strategieën en tools voor om een financieel evenwicht te vinden (risicokapitaal vs. rendement vs. liquiditeit) dat in de lijn ligt van de risk appetite en de doelstellingen van Belfius. De afdeling speelt dus een belangrijke rol in o.a. capital management, renterisicobeheer, risk-based pricing, geconsolideerde risicorapportering, stress testing, ...

Binnen deze afdeling is het Modelling Team verantwoordelijk voor de kwantitatieve aanpak: Risk Quantification & Aggregation. Als zodanig ontwikkelt, beheert en gebruikt het team modellen en tools om de risico's zo goed mogelijk te becijferen.

 • ALM Modelling: het team verzorgt de tweedelijns challenging en het begrip van de modellen (met hun parameters en hypotheses) en cijfers die door Finance gebruikt worden. Dit omvat o.a. interest model, prepayment model, tarievenmodel, spaarboekjes- en zichtrekeningenmodel,... Eventueel worden ook alternatieve of aangepaste modellen uitgewerkt: om de bestaande modellen te challengen of om ze aan te passen voor risicodoeleinden.
 • ECAP/EAR modelling & portfolio modelling in general (VaR): het team zorgt voor de becijfering van de risico's (krediet, interest, prepayment, equity, real estate, ...) per risicotype en voor alle risico's samen. Op basis hiervan worden ook o.a. Raroc en bepaalde limieten bepaald.
 • Stress Test modelling: het team vertaalt through-the-cycle karakteristieken van de portefeuille in point-in-time en is verantwoordelijk voor de kwantitatieve benadering van de algemene stresstestmechanismen voor vooral de krediet- en effectiseringsaspecten.
 • Securitization modelling: het team is verantwoordelijk voor de analyse van effectiseringsproducten via een op cashflow gebaseerde aanpak: onderliggende en tranchecashflows worden gegenereerd op basis van modellen die macro-economische scenario's vertalen in default-, delinquency- en prepayment-vectoren. Deze technieken worden toegepast wanneer Belfius als investeerder optreedt, maar evengoed wanneer Belfius originator is (mortgage-backed securities, covered bonds).

Als senior quantitative analyst in dit team zal je, gebaseerd op je sterke kwantitatieve achtergrond en na analyse van market practice, academische literatuur en beleidslijnen vanwege de regulators, voorstellen formuleren om bestaande modellen te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen. Je zal deze evoluties verdedigen bij het management, collega's en interne en externe validatieteams. Je zal ook deelnemen aan de ontwikkeling van tools om de modellen in de praktijk te gebruiken en je zal uiteindelijk deze tools ook zelf gebruiken om relevante risicocijfers te berekenen, te analyseren en te illustreren, of anderen begeleiden om dit te doen. Naast deze eerder langetermijnontwikkelingen zal je ook antwoorden op gerichte kwantitatieve vragen m.b.t. de Integrated Risk Management-domeinen. Als senior zal je trekker zijn m.b.t. bepaalde projecten en domeinen en zal je de andere teamleden ook ondersteunen en begeleiden, meer bepaald op het gebied van geavanceerde statistische technieken en ALM, ECAP of Stress test modellen.

Profiel:

 • universiteitsdiploma met een sterk kwantitatieve inslag (wiskunde, burgerlijk ingenieur, fysica, handelsingenieur);
 • ruime ervaring in het gebruik van geavanceerde statistische technieken en stochastische processen;
 • kennis van ALM en/of ECAP en/of stress test modelling, opgedaan in een gelijkaardige functie in een financiële
 • instelling (risk management, ALM management, dealing room), of verkregen door op gelijkaardige onderwerpen te werken in de academische wereld (masterthesis, doctoraat);
 • goede kennis van statistische en mathematische tools (SAS, Matlab, R);
 • behoorlijke programmeringsvaardigheden (Java of C++, Visual Basic) en kennis van tools om grote hoeveelheden data te verwerken (Oracle, SQLserver, Access);
 • sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden: in staat zijn complexe zaken duidelijk uit te leggen aan niet-specialisten;
 • snelle leercurve, autonoom, creatief en innovatief;
 • goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.