Associate Decider Personal Lending

 • Competitive
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium Brussels Bruxelles-Capitale BE
 • Permanent, Full time
 • ING
 • 18 Mar 18 2018-03-18

Associate Decider Personal Lending

Associate Decider Personal Lending
Brussel, Marnix.

Je rol & werkomgeving

Een advies-, toekennings- en beheerfunctie vervullen inzake kredieten en dit op objectieve gronden en overeenkomstig het kredietbeleid van de bank met als doel het ontwikkelen van het handelsfonds en het beheer van het kredietrisico.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden

De kredietaanvragen Mortgages en Consumer Lending analyseren die binnen en buiten de toegekende bevoegdheden vallen:

- De aanvragen binnen de voorziene termijn behandelen, zowel nieuwe productie als vragen betreffende Inlife.
- De juistheid van de gegevens van het dossier controleren en beoordelen
- Erover waken dat de procedures worden nageleefd binnen het kader van het van kracht zijnde
kredietbeleid en wetgeving
- De stand van zaken opmaken van alle positieve en negatieve elementen van een aanvraag
- De waardering van de zekerheden berekenen en het risico bepalen
- De risico-elementen becommentariëren
- Zich uitspreken over het nettorisico van de aanvraag door afweging van alle positieve en negatieve elementen.

Beslissen over de toekenning van kredieten binnen de toegekende bevoegdheden

- Op zelfstandige en autonome manier beslissen over de toekenning van het krediet en uw
beslissing motiveren
- Een uitvoerbare beslissing nemen
- De beslissing overmaken aan de commercieel verantwoordelijke die de aanvraag heeft
ingediend

Advies en ondersteuning verlenen inzake Mortgages aan de commerciële medewerkers:

- Op gepaste wijze antwoorden op vragen van collega's van de front office
- De oplossingen optimaliseren die worden voorgesteld aan de cliënten
- Tegenvoorstellen formuleren
- De front office motiveren om kredietaanvragen voor te stellen met inachtneming van de
voorziene processen.


Waar we naar op zoek zijn

Een collega met het talent om iets op zich te nemen en het waar te maken, die enthousiast is om anderen te helpen om succesvol te zijn en de gave heeft om altijd een stap vooruit te zijn. Met andere woorden, je streeft ernaar om frisse ideeën aan te brengen en uitdagingen te aanvaarden in een snel veranderende en complexe omgeving. Je bent een persoon die steeds samenwerkt, luistert en investeert in anderen om zo gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Je vindt het leuk om het status quo uit te dagen en je bent erop gebrand om creatieve oplossingen voor problemen voor te stellen.

I n deze context zijn wij dan ook op zoek naar mensen met een sterke interesse, noem het gerust passie, voor :

 • Het regelmatige overleg met de collega's van het commerciële netwerk over de kredietdossiers om informatie uit te wisselen, beslissingen mee te delen en/of tegenvoorstellen te doen
 • De vastgoedmarkt, het toekennen van hypothecaire kredieten en alle juridische en fiscale aspecten betreffende deze materie
 • Het regelmatig contact met de collega's van Client Services voor het beheer en het opvolgen van kredietdossiers
 • Het overleg met Legal en Risk Management voor de meer complexe dossiers
 • Een vlotte pen en de vaardigheid om duidelijk te communiceren is in deze een must.

Wij wensen ook collega's aan te trekken die in staat zijn:

 • om bij het nemen van beslissingen het evenwicht te bewaren tussen een kwalitatieve kredietanalyse, de benadering van het risico en het commerciële aspect
 • om een goed evenwicht te vinden tussen het beheersen van het kredietrisico en het feit alternatieve oplossingen te vinden om het krediet te kunnen toekennen
 • om voortdurend kennis te vergaren over de diverse activiteitsdomeinen (sectoren, fiscaliteit, juridisch, ...) en open te staan voor verbeteringen
 • om op zelfstandige en autonome wijze kredietdossiers te behandelen binnen het kader van de toegekende bevoegdheden
 • om de interne en wettelijke procedures (Compliance en andere), de regels en arbeidsovereenkomsten na te leven
 • om een beroep te doen op uw manager wanneer er problemen zijn betreffende de planning van het werk, met hem te overleggen betreffende de inhoud en de inschatting van het risico in de meer complexe dossiers en dossiers die buiten de toegekende bevoegdheden vallen
 • om in team te werken alsook om op collegiale wijze te discuteren en te beslissen over dossiers


En als je bovendien voldoet aan onderstaande criteria:
 • Kennis van een master-niveau of gelijkwaardig door ervaring
 • min. 3 jaar ervaring in een commerciële functie binnen de bank. Een solide ervaring in de verkoop van hypotheken is een troef.
 • Grondige kennis van de organisatie van de bank, haar producten en diensten
 • Grondige kennis van de verschillende sectoren van de markt
 • Visie op de situaties en de economische factoren
 • Goede technische en juridische kennis van kredieten, met de klemtoon op hypotheken.
 • Stevige kennis van de fiscaliteit omtrent de woonkredieten.
 • Goede kennis van boekhouding (lezen van balansen) en van fiscaliteit
 • Kennis van courante softwarepakketten
 • Kennis van het Frans en het Nederlands. Kennis van het Engels is een pluspunt

...dan ben je onze vrouw/man !!

Wat we je aanbieden

Een duidelijk doel, een uniek aanbod, een zeer aangename werksfeer:
 • Persoonlijke groei & uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden om je ambities te verwezenlijken
 • Een informele, dynamische omgeving met innovatieve collega's die je inspanningen ondersteunen
 • Een progressieve en soepele manier van werken waarbij nieuwe ideeën naar waarde worden geschat
Verder kan je binnen de afdeling Personal Lending rekenen op een waaier aan mogelijkheden om te investeren in je persoonlijke en professionele groei, met:
 • De kans tot volgen van opleidingen.
 • Het meedenken en voortdurend verbeteren van processen omtrent hypothecaire kredietverstrekking en consumentenkredieten .
 • Een permanent overleg met alle stakeholders 'Mortgages' (kantoren, relatiegelastigden, product management, cliënt services, ...)...