Beheerder van de boekhouding & budget

 • een minimum brutojaarloon van € 27.554,20
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium Brussels Bruxelles-Capitale BE
 • Permanent, Full time
 • INNOViris
 • 17 Apr 18 2018-04-17

Het instituut ter bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel, Innoviris, bevordert, ondersteunt en valoriseert wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie in het kader van het beleid van het Gewest. Ben je graag met cijfers bezig? Wil je graag meewerken aan het financiële beleid van Innoviris? Dan ben jij de persoon (m/v/x) die we zoeken voor de financiële cel van Innoviris:

Functieomschrijving

Als beheerder boekhouding en begroting voert u alle boekhoudkundige en budgettaire taken uit. U rapporteert aan het hoofd van de cel, aan wie u regelmatig verslag uitbrengt over de vorderingsstaat van uw activiteiten.
 
Uw functie omvat de volgende taken:

 • U behandelt de aankoopfacturen en ontvangsten;
 • U voert alle boekingen uit en controleert de financiële boekingen;
 • U controleert regelmatig de rekeningen (balans, afstemming, ...);
 • U stelt maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige en financiële rapporten op;
 • U voert alle noodzakelijke bewerkingen uit voor de afsluiting van de boekhouding en bereidt de bijlage voor op de begrotingsuitvoeringsrekening;
 • U verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de consolidatie van de gewestrekeningen aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB);
 • U bereidt de betalingsbestanden voor en u zorgt voor de voorbereiding en de verzending van de thesaurieplanningen aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
 • U bereidt de controle van het Rekenhof voor;
 • U zorgt voor de dagelijkse opvolging van de uitvoering van de begroting (vastleggingen, terugnamen, vereffeningen, ventilaties) en controleert de beschikbare budgetten;
 • U volgt de aan Innoviris toegekende dotaties op;
 • U assisteert het hoofd van de cel bij de opmaak van de jaarbegroting evenals bij het zoeken naar oplossingen om de financiële en administratieve procedures te verbeteren;
 • U vervangt de collega’s van de cel afhankelijk van de noodwendigheden van de dienst;
 • U merkt problemen op, meldt deze en stelt oplossingen voor;
 • U eerbiedigt de vertrouwelijkheid van de behandelde informatie;
 • U bent op de hoogte van de evoluties van het boekhoudkundig en budgettair beheer in de publieke sector.

Profiel

Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs (graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) in het domein economie en over minstens 2 jaar ervaring in boekhouding.
OF
Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs (graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) in een boekhoudkundige richting zonder enige noodzakelijke ervaring.

Aanbod

Innoviris geeft­ je werkomstandigheden om een goed evenwicht uit te bouwen
tussen het professionele en het privéleven, een minimum brutojaarloon van € 27.554,20,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, telewerk en 35 jaarlijkse verlofdagen.