Diensthoofd Financial Planning & Control

  • Competitive
  • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
  • Permanent, Full time
  • WIV
  • 25 Sep 17

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie zijn de wetenschappelijke referenties voor de volksgezondheid. Als federale wetenschappelijke instellingen ondersteunen wij het gezondheidsbeleid door innovatief onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies. Zo dragen we bij tot een langer gezond leven voor iedereen.

Samen meer dan 700 medewerkers werken wij mee aan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers.
Voor meer informatie over onze projecten en activiteiten : www.wiv-isp.be en www.coda-cerva.be.

Onze 2 wetenschappelijke instellingen vormen zich om tot 1 nieuwe wetenschappelijke instelling.

Functieomschrijving:
Je coördineert en superviseert de financiële opvolging van de talrijke (onderzoeks)projecten van onze wetenschappelijke instelling.
Je maakt in samenwerking met de diensten de budgetten en de aangepaste forecasts op.
Je geeft advies en je controleert de financiële gegevens in kader van een risicobeheer.
Je zorgt voor een adequate rapportering naar zowel interne klanten als externe opdrachtgevers en organisaties. Je werkt aan een efficiënt controlesysteem en je zoekt naar verbeteringen.
Je leidt een ervaren team dat instaat voor de opmaak, opvolging en rapportering van de concrete projecten.
Je wordt mee verantwoordelijk voor de integratie van de financiële diensten van de 2 wetenschappelijke instellingen :  specifiek werk je aan de stroomlijning en integratie van de procedures en richtlijnen voor de nieuwe gemeenschappelijke dienst ‘controlling’.
Je werkt actief mee aan de lopende implementatie van een nieuw ERP-systeem.
Je werkt nauw samen met de dienst boekhouding aan de ontwikkeling van een systeem dat beantwoordt aan de specifieke vereisten van de federale overheid.
Je ondersteunt je team door je expertise in controlling, je stuurt hen aan en bij en zorgt voor hun verdere professionele ontwikkeling.
Je zorgt voor de verbinding tussen de diensten aankoop, boekhouding en de operationele diensten.
Je rapporteert aan de financieel directeur.

Profiel:

Een master in een economische richting

Min. 5 jaar ervaring in controlling

Een ervaring in het aansturen van teams en projecten

Troef : een ervaring met ERP-systemen

Generieke competenties : innoveren; initiatief; motiveren van een team; resultaatgericht; stressbestendig; discreet

Actieve kennis van het Nederlands en Frans

Een gezonde interesse voor publieke sector en volksgezondheid is een meerwaarde

Aanbod:
Een uitdagende functie in een bekend wetenschappelijk instituut

 

Een autonomie en verantwoordelijkheid in de uitvoering van je functie

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Voordelen : groeps- en hospitalisatieverzekering; gratis abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Een variabele arbeidstijdregeling, telewerk en een interessante verlofregeling

Andere : bedrijfsrestaurant; laptop; fietsvergoeding