Adviseur AO/IC

 • € 4.225,-
 • Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands Rotterdam Zuid-Holland NL
 • Permanent, Full time
 • Gemeente Zuidplas
 • 22 Jun 18 2018-06-22

Ben jij die Adviseur AO/IC die op een innoverende manier verbeteringen brengt in onze end-to-end processen? Dan maken we graag kennis met je.

Adviseur AO/IC
Nieuwerkerk aan den IJssel
36 uur


Zuidplas
Centraal gelegen in de Randstad biedt de gemeente Zuidplas volop ruimte voor dorps wonen, groen, en recreatie, waarbij de voorzieningen van de omliggende steden goed bereikbaar zijn. De gemeente telt ruim 40.000 inwoners, verdeeld over vier dorpen, twee buurtschappen en een groot buitengebied. Ons inwoneraantal breidt zich in de komende jaren uit door de realisatie van diverse grote ontwikkelopgaven. Onze organisatie telt 215 fte en is ingedeeld in vijf afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimte, Samenleving en Strategie en Beleid. Op de werkvloer heerst een informele sfeer. We zijn een gemeente die in beweging is en door ons formaat worden connecties snel gelegd, ons kent ons dus. Onderlinge communicatie en specialistische kennis is wat ons profileert.

Waar kom je te werken?
Het cluster financiën is het financiële hart en geweten van de gehele organisatie en het bestuur. Het cluster is verantwoordelijk voor het financiële beleid, de administraties en de gemeentelijke belastingen. Ook de AO/IC en het functioneel beheer van Financiën vallen binnen dit cluster. Het cluster Financiën maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering.

Wat ga je doen?
Samen met je collega adviseur AO-IC ben je verantwoordelijk voor het identificeren, communiceren en implementeren van verbeteringen in onze processen en de samenhang met de systeemketen om de kwaliteit van de administratie te borgen. Waar nodig doe je aanbevelingen. Je fungeert als sparringpartner voor het management en je ondersteunt de accountant tijdens de accountantscontrole.

Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet deze ontwikkelingen door te vertalen naar de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controles. Je zorgt ervoor dat administraties aan interne en externe procedures en richtlijnen voldoen en bent verantwoordelijk voor het bewaken, monitoren en analyseren van processen middels het inbouwen van kwaliteitscontroles, waarbij de nadruk ligt op efficiency en effectiviteit. Je passie voor het vak draag je uit naar anderen door je expertise in te brengen in projecten en de organisatie te adviseren met betrekking tot de inrichting, aanpassing en verbetering van haar processen.

Als Adviseur AO/IC zorg je voor:

 • het jaarlijks uitvoeren van een risicoanalyse als basis voor het door jou op te stellen jaarlijks controleplan. Hierin zijn de controles inzake rechtmatigheid, getrouwheid, doelmatigheid en doeltreffendheid opgenomen;
 • het opstellen van controleprogramma’s en deze toetsen aan de hand van het vastgesteld normenkader;
 • uitvoeren van kwaliteitscontroles, registratie en rapportage van controles, documentatie en de controles door de accountant;
 • je identificeert, communiceert en implementeert (bijvoorbeeld door middel van de Lean-methodiek) verbeteringen in onze processen inclusief de samenhang met de systeemketen om de kwaliteit van de administratie te borgen;
 • periodiek (minimaal per kwartaal) op basis van in- en externe ontwikkelingen beoordelen of het controleplan nog passend is bij de risico’s van de gemeente;
 • managers adviseren over eventuele aanpassingen in het controleplan;
 • rapporteren aan management over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken;
 • ontwikkelen van methoden en technieken voor het uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles;
 • de proceseigenaren ondersteunen bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse;
 • proactief adviseren over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door de vakafdeling zelf uit te voeren kwaliteitscontroles;
 • coördineren en begeleiden van de verschillende audits die door de accountant worden uitgevoerd en deze opstellen.


Wie ben je?
Je functioneert op hbo-/ wo-werk- en -denkniveau en beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van interne controle en/of auditwerkzaamheden.

Je onderscheidt jezelf op de volgende competenties en vaardigheden:

 • een afgeronde financiële hbo-opleiding (Bedrijfseconomie/ Accountancy/ Controlling) of een gelijkwaardige hbo-/ wo-opleiding;
 • ruime werkervaring op het gebied van de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) en affiniteit met techniek en digitalisering;
 • kennis van en ervaring met Lean-methodiek;
 • je hebt een heldere visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem;
 • je hebt een goed gevoel voor het ambtelijke krachtenveld; je begrijpt de afwegingen die daarin worden gemaakt en kunt daarin gedegen en gezaghebbend over risico’s adviseren;
 • je bent contactueel sterk, zowel mondeling als schriftelijk en je maakt gemakkelijk contact, bouwt snel een netwerk op;
 • daadkracht, initiatiefrijk, resultaatgericht, oordeelsvorming, kwaliteitsgerichtheid en stressbestendigheid zijn competenties die bij jou passen;
 • je hebt een helikopterview, goed ontwikkelde analytische vaardigheden en beschikt ook over het vermogen om naar details te kijken. Je overziet de procesmatige gevolgen van je bevindingen en weet daar effectief vanuit rolvastheid mee om te gaan;
 • Je hebt ervaring binnen overheidsinstellingen (pre)


Wat bieden wij je?
Een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar goede regelingen zijn om privé- en werksituatie te combineren. Je krijgt voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget, variabele werktijden en mogelijkheden voor opleiding. De generieke functienaam is beleidsadviseur C en de functie is gewaardeerd in schaal 10, maximaal € 4.225,- bij een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Je wordt in eerste instantie aangesteld voor de duur van een jaar, met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vaste aanstelling.

Geïnteresseerd?
Ben jij die Adviseur AO/IC die op een innoverende manier verbeteringen brengt in onze end-to-end processen? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteer uiterlijk vóór maandag 11 juni 2018 via het online sollicitatieformulier: https://ltpx.nl/85loaFu.

De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 19 juni en de tweede sollicitatiegesprekken op vrijdag 22 juni.

Meer weten over de functie-inhoud en selectieprocedure? Neem dan contact op met Walter Kruithof, clusterhoofd Financiën via 0180-330300. Kijk op www.zuidplas.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.